Władze Spółki

Władze Spółki

  • WALNE ZGROMADZENIE 
  • RADA NADZORCZA
  • ZARZĄD

 

Rada nadzorcza XI kadencji

Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A. o powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu WODKAN S.A.

 

ZARZĄD