Informacje o spółce

Spółka: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Adres: ul. Partyzancka 27,  63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON: 250521343
NIP: 622-010-58-04
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000039816
Kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł (opłacony w całości)
Ilość akcji: 5.118.675 szt.
Wartość nominalna: 10 zł – 1 akcja
Konto bankowe: BOŚ S.A. o/Ostrów Wielkopolski, nr konta 93 1540 1173 2001 4000 0055 0001
Telefon: 62 738-77-00; 62 738-77-12
Fax: 62 735 36 90
Adres www: www.wodkan.com.pl
e-mail: biuro@wodkan.com.pl