Dokumenty do pobrania

ipdfm Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
ipdfm Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ipdfm Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ipdfm Zlecenie na wykonania usługi
ipdfm Wniosek o wydanie warunków technicznych na zainstalowanie podlicznika
ipdfm Wniosek o przeniesienie wodomierza
ipdfm Wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym
ipdfm Wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza w budynku wielolokalowym
ipdfm Wniosek dotyczący zgody na wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej
ipdfm Wniosek dotyczący zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do stacji zlewnej