Dokumenty do pobrania

ipdfm Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej
ipdfm Wniosek o aktualizację / zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej
ipdfm Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ipdfm Zlecenie na wykonania usługi
ipdfm Wniosek o wydanie warunków technicznych na zainstalowanie podlicznika
ipdfm Wniosek o przeniesienie wodomierza
ipdfm Wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym
ipdfm Wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza w budynku wielolokalowym
ipdfm Wniosek dotyczący zgody na wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej
ipdfm Wniosek dotyczący zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do stacji zlewnej